Hướng dẫn kết nối và hiệu chỉnh

PHẦN 1 HƯỚNG DẪN KẾT NỐI WIFI CHO THIẾT BỊ:

Bước 1: Lắp đặt module tại nơi cần thu thập dữ liệu. Cấp nguồn cho module.
Bước 2: Tiến hành setup wifi cho module bằng cách sử dụng smart phone kết nối vào wifi “AutoConnectAp”. Mở trình duyệt trên điện thoại truy cập vào địa chỉ IP: 192.168.4.1 ta sẽ có giao diện như hình sau:

  • Chọn “Configure WiFi “ => chọn wifi => nhập mật khẩu wifi của bạn => Save..
  • Sau khi save trên màn hình LCD hiển thị nhiệt độ và độ ẩm thì module đã kết nối với wifi thành công. Nếu không kết nối được sau một thời gian thì ta thực hiện lại bước 2.

Bước 3: Mở trình duyệt truy cập vào trang web. Đăng nhập vào xem dữ liệu.

PHẦN 2 – HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ:

  • Truy cập vào trang website
  • Đăng nhập bằng tài khoản đã được cung cấp
  • Chọn mục–> hiệu chỉnh thiết bị
  • Chọn nhiệt độ và độ ẩm cần tăng hoặc giảm.
  • VD: muốn tăng nhiệt độ thêm 3 độ, và giảm độ ẩm xuống 8%. Ta chọn 3 và -8 như sau:
  • Sau khi chọn nhiệt độ và độ ẩm hiệu chỉnh xong. Bấm vào cập nhật là hoàn thành.
  • Nhiệt độ và độ ẩm sẽ được hiệu chỉnh sau khi thiết bị gửi dữ liệu lên web.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com